หน้าหลัก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | เว็บบอร์ด| เข้าสู่ระบบ
         
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.บึงกาฬ
Private Schools Promotion Group
Untitled Document
ชื่อสกุล :
นางสาวลัดดาพร โทเล
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่โรงเรียนเอกชน
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสาวสุมนมาลย์ ศิริเนตร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
เบอร์โทร :
e-mail :
   


ชื่อสกุล :
นางสายใหม นันทศรี
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่มสงเสริมสถานศึกษาเอกชน
เบอร์โทร :
e-mail :
   

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 54.83.93.85
วันที่เริ่มนับ
: 11/07/2556
วันที่ปัจจุบัน
: 24/01/2562
ผู้ชมออนไลน์
: 11
จำนวนผู้เข้า
: 201301